De ce alegeți compania noastra

-Detinem o cariera vasta de argila de cea mai buna calitate;

-Avem dotarea necesara cu cele mai noi echipamente din industria ceramicii de constructii;

-Prin echipa de specialisti ai unitatii asiguram un control permanent asupra functionarii utilajelor si a calitatii produselor;

-Ne bazam pe experienta fondatorilor in domeniu;

-Avem implementat, intretinem si imbunatatim in unitate un sistem de management al calitatii certificate de catre ALL CERT PRODUCT ceea ce ofera garantia mentinerii in permanenta a calitatii.

De ce alegeți produsele noastre

Produsele noastre poarta sigla EUROPOROTON si emblema conformitatii cu standardul European SREN 771-1/2011. Va oferim produse competitive, la nivelul exigentelor pietii din punct de vedere calitate - pret.

Sunt ecologice, fiind obtinute in intregime din materii prime naturale care nu afecteaza sanatatea umana, nu polueaza si nu emana produsi toxici.

Va suntem alaturi la construirea viitorului.

Gama noua de produse

Purtand o deosebita grija fata de necesitatile clientilor sai, SC EURO POROTON a ales sa scoata pe piata o noua gama de produse:

-tip 30 A pentru pereti structurali,

-tip 15 pentru pereti interiori de 15 cm,

-tip 30 VENTILATIE pentru cosuri de ventilare a cladirilor,

-tip 16 planseu pentru constructia planseelor din grinzi (elemente de umplutura intre grinzi).

Cu noi construiti viitorul

Echipa noastra de specialisti va sta in permanenta la dispozitie cu orice detalii legate de produsele noastre. Va invitam sa ne contactati online sau telefonic pentru a incheia un parteneriat cu noi si a solicita informatiile pe care le considerati utile.

Va multumim!

Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web EURO CARAMIDA SA și are calitatea de operator EURO CARAMIDA SA, cu sediul in Biharia, str. Caramizii nr.1, jud. Bihor, cod postal 417050 , avand C.U.I.( CIF) RO16131690, J05/209/2004, prin reprezentant Director General Ciprian Muset.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 

1. Definiții

 

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

”persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.


CEMACON SA în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

2. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării 

 

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a vă putea contacta pentru oferirea serviciilor și produselor noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele si serviciile noastre, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

- Nume și prenume

- Număr de telefon

- Adresă de e-mail

- Județ

- Imaginea foto sau video

- IP

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

 

COMPLETAREA FORMULARULUI DE CONTACT 

 

Pentru a vă putea răspunde intrebarilor referitoare la produsele EURO CARAMIDA SA, aveți posibilitatea să completați formularul de contact pus la dispoziție pe EURO CARAMIDA SA la secțiunea Contact.

Prin completarea formularului, vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de email, nr. de telefon, județ și adresa IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, respectiv pentru a vă putea raspunde/contacta în legătură cu produsele EURO CARAMIDA SA.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de EURO CARAMIDA SA pe întreaga perioadă a existenței unui raport precontractual sau contractual între părți, și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raportului, acesta fiind termenul de prescripție.

În măsura în care am primit consimțământul dvs. datele cu caracter personal vor fi folosite și în scop de marketing direct sau alte scopuri explicite, datele vor fi păstrate pe întreaga existență a consimțământului dvs.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului de vânzări, de marketing și altor departamente din cadrul EURO CARAMIDA SA cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.

 

COLECTAREA CV-URILOR ONLINE

 

Candidatii (Persoanele vizate) au posibilitatea de a trimite CV-urile in format electronic in att. Dep. HR prin intermediul formularului de date personale, pus la dispozitie de catre societate, pe website-ul www.europoroton.ro pe pagina ”Cariere”, subpagina ”Oportunitati de Cariere”.

Durata de păstrarea a CV-urilor este de maxim 18 luni de la data obținerii consimțământului. Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate prin CV-uri, relevante pentru procesul de recrutare este de maxim 18 luni de la data obținerii consimțământului. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului Dumneavoastra.

Nu se accepta primirea CV-urilor in format electronic (pe e-mail) de la colegii care recomanda, ci doar prin intermediul paginii de cariere. Informatiile primite pe e-mail fara respectarea prevederilor prezentei proceduri vor fi sterse. Indicarea responsabilitatii recomandarii va fi realizata ulterior prin grija persoanei desemnate din dept. Resurse Umane.

 

SECȚIUNEA STIRI 

 

Pentru a promova produsele EURO CARAMIDA SA, pentru a premia partenerii de încredere și pentru a ține la curent partenerii noștri cu direcțiile strategice ale EURO CARAMIDA SA, organizăm periodic evenimente în acest sens.

La secțiunea Stiri a site-ului www.europoroton.ro publicăm imagini foto și înregistrări video de la evenimentele organizate. Imaginile sunt realizate de către EURO CARAMIDA SA sau sunt preluate din spațiu public fiind imagini publice.

Prelucrarea acestor date cu caracter personal se face în baza consimțământului dvs. și are ca scop promovarea și prezentarea evenimentelor organizate.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de EURO CARAMIDA SA pe întreaga perioadă a existenței consimțământului. În măsura în care doriți ca imaginea dvs. să nu mai apară pe site-ul www.europoroton.ro aveți posibilitatea să ne formulați o cerere în acest sens pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. prin care să ne indicați care sunt imaginile pe care doriți să le ștergem și vom da curs de îndată cererii dvs.

 

3. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal 

 

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL.

 

 

4. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

 

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

 -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

 -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

 -dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

 Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată EURO CARAMIDA SA, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

5. Date de contact

 

 Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale EURO CARAMIDA SA si Politica de utilizare cookies pe care o poți accesa de pe site-ul nostru. Orice modificare a termenilor prezentei politici va fi inserata in politica revizuita. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terți și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

 

EURO CARAMIDA SA

Date contact:

Bogdan Pușcaș

Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal

Tel: 0740 303 708

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 INFORMARE  PERSOANĂ  VIZATĂ_CCTV_EURO CARAMIDA


- EURO POROTON -
FABRICA DE BLOCURI CERAMICE CU ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ TERMICĂ